THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN MINH NGỌC
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích: 184,4m²
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Đồng Nai

Gọi ngay