THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỤC ANH
  • Quy mô: 7 tầng, 1 tầng hầm
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Bình Thạnh, Tp.HCM

Gọi ngay