THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÝ CẨM THU
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Nhà phố – 2 tầng
  • Diện tích đất: 103,2m2
  • Địa chỉ: Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Gọi ngay