THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lương Việt Long

ĐỊA CHỈ: Quảng Ngãi

QUY MÔ: 3 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now