THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LƯƠNG VIỆT LONG
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 100 m2
  • Địa chỉ: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020

 

Gọi ngay