THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LƯƠNG THỊ NGOC ANH
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2024
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích xây dựng: 113.7m²
  • Địa chỉ: Dĩ An

Gọi ngay