THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ THỊ BẢO THỦY
  • Diện tích xây dựng: 442,5m2
  • Qui mô: 2 tầng
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Bình Dương

Gọi ngay