THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lê Thanh Vũ

ĐỊA CHỈ: Quận Gò Vấp, TP. HCM

 QUY MÔ: 5 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2019

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now