THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Lê Quang Hùng

ĐỊA CHỈ: TP.Hồ Chí Minh

QUY MÔ: 3 tầng