THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ QUANG HÙNG
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Gọi ngay