THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: LÊ HỮU KHÁNH
  • Tổng diện tích: 878m²
  • Quy mô: 3 tầng
  • Địa chỉ: Tây Ninh
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2023

Gọi ngay