THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Huỳnh Mẫn

ĐỊA CHỈ: TP. Hồ Chí Minh
QUY MÔ: 3 tầng
TỔNG DIỆN TÍCH: 470 M2