THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HUỲNH ANH TUYÊN
  • Diện tích xây dựng: 101m2
  • Năm thiết kế: 2021
  • Địa chỉ: Bình Thạnh

Gọi ngay