THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HỨA NGỌC SƠN
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: 40 m2
  • Diện tích xây dựng: 40 m2
  • Địa chỉ: Phú Nhuận – TP.HCM

Gọi ngay