THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HỒ TRUNG HẬU
  • Quy mô: 3 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Địa chỉ: Cần Giờ, TP.HCM

Call Now