THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


Chủ đầu tư: Hồ Trung Hậu


Địa chỉ: Cần Giờ, TP. HCM


Diện tích khu đất: 


Quy mô: 3 Tầng


Năm thiết kế: 2021-2021

Gọi ngay