THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HỒ MINH TRƯỜNG
  • Diện tích xây dựng: 397m2
  • Quy mô: 2 tầng
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Lâm Đồng</li/>

Gọi ngay