THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HỒ ĐỨC HUY
  • Năm thiết kế: 2016
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 220m2
  • Địa chỉ: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Gọi ngay