THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Hồ Đức Huy

ĐỊA CHỈ: Gia Lai
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,4 tỷ đồng