THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: MAI ĐỖ VY PHÁT
  • Diện tích xây dựng: 290m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Địa chỉ: Tịnh Biên, An Giang

Gọi ngay