THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: HUỲNH THANH VŨ
  • Quy mô: 4 tầng
  • Diện tích: 144.6m²
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Địa chỉ: Phan Thiết

Gọi ngay