THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: Nguyễn Út
  • Diện tích xây dựng: 780m²
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2022
  • Địa chỉ: Quận 11, Hồ Chí Minh</li/>

Call Now