THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐÀO LÊ HOÀNG ANH
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô công trình: 75 m2
  • Địa chỉ: Gò Vấp

Gọi ngay