THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ĐẶNG THỊ VÕ QUYÊN
  • Quy Mô: 3 tầng
  • Diện tích xây dựng: 147.3m²
  • Địa chỉ: Đồng Nai
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023

Gọi ngay