THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: CÔNG TY CP BĐS THIÊN KHÔI
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2010
  • Quy mô: tổ hợp Cafe
  • Địa chỉ: Quận 3, TP.HCM

Gọi ngay