Công tác trắc địa

Posted on 1 Tháng Tư, 2020

Công tác trắc địa là một trong những giai đoạn quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình. Cũng có thể nói “Công tác trắc địa quyết định trực tiếp đến tính chính xác của công tác thi công xây dựng do đó hai quá trình này có mối quan hệ mật thiết với nhau”…

Công tác dẫn cao độ trong công trình.

Hầu hết công tác trắc địa có mặt ở tất cả các công trình xây dựng, ngay từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành. Bởi mức độ quan trọng và sự hỗ trợ vô cùng đắc lực mà công tác đo đạc trắc địa mang lại cho công tác thi công cho nên được xem như công việc gần như không thể thiếu trong xây dựng.

Công tác dựng hệ trục gửi, định vị cột.

Để đảm bảo công tác trắc địa chính xác và hiệu quả, thì kỹ sư trắc địa phải là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành hoặc lĩnh vực liên quan,  biết cách vận hành các loại máy móc đo đạc chuyên dụng thuần thục. Thương hiệu Cát Mộc Group là đơn vị thi công ưu tiên hàng đầu sự chính xác và chất lượng đến cho khách hàng.

 

 

Gọi ngay