THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: CHÂU DUY NGHI
  • Quy mô: 5 tầng
  • Diện tích xây dựng: 92,34m2
  • Năm thiết kế: 2022
  • Năm hoàn thành: 2023

Gọi ngay