THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: BÙI NGỌC HIỀN
  • Năm thiết kế: 2023
  • Năm hoàn thành: 2023
  • Quy mô: 4 tầng
  • Diện tích đất: 155m²
  • Diện tích xây dựng: 136.8m²
  • Địa chỉ: Vũng Tàu

Gọi ngay