THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: BÙI HỮU NGHĨA

ĐỊA CHỈ: Quảng Ngãi

QUY MÔ: 2 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now