THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: BÙI HỮU NGHĨA
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: nhà phố 2 tầng_100m2
  • Địa chỉ: thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

Call Now