THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: BÙI HỮU NGHĨA
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Nhà phố 2 tầng
  • Diện tích đất: 100,4m2
  • Địa chỉ: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

Call Now