THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Bùi Anh Huấn

ĐỊA CHỈ: Quận 9

QUY MÔ: 4 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2019

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now