THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: ANH KIỆT
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích đất: m²
  • Diện tích xây dựng: m²
  • Địa chỉ: An Giang
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2022

Gọi ngay