THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Võ Thanh Bình

ĐỊA CHỈ: Tân Phú, TP.HCM
QUY MÔ: 3 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now