THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VÕ THANH BÌNH
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 78,7m2
  • Địa chỉ: Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now