THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: VÕ ANH TÚ
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 4 tầng
  • Diện tích đất: 81m2
  • Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

 

 

Call Now