THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Văn Huấn

ĐỊA CHỈ: TP.HCM

QUY MÔ: 4 tầng