THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN VĂN HUẤN
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Nhà phố 4 tầng
  • Diện tích đất: 46,91m2
  • Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

Call Now