THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Ngọc Nam Phương

ĐỊA CHỈ: Quận 5, Tp.HCM

QUY MÔ: 5 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2020

NĂM HOÀN THÀNH: 2020

Call Now