THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN NGỌC NAM PHƯƠNG
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2020
  • Quy mô: Nhà phố 5 tầng
  • Diện tích xây dựng: 28m2
  • Địa chỉ: Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now