THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN MẠNH NHƯNG
  • Năm thiết kế: 2016
  • Năm hoàn thành: 2016
  • Quy mô: Nhà phố 5 tầng
  • Diện tích đất: 99,9m2
  • Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

 

Call Now