THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Mạnh Nhưng

ĐỊA CHỈ: Bình Dương

QUY MÔ: 5 tầng