THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: TRẦN HỮU NAM
  • Năm thiết kế: 2016
  • Năm hoàn thành: 2016
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 139,92m2
  • Địa chỉ: Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

 

 

Call Now