THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Trần Hữu Nam

ĐỊA CHỈ: Tây Ninh

QUY MÔ: 3 tầng