THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHAN THỊ HUỆ
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 6 tầng
  • Diện tích đất: 42m2
  • Địa chỉ: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

Call Now