THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phan Thị Huệ

ĐỊA CHỈ: Nha Trang

QUY MÔ: 6 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,8 tỷ đồng