THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phan Quang Thịnh

ĐỊA CHỈ: Quận 12, TP.HCM

QUY MÔ: 3 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now