THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM TUẤN ANH
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 70m2
  • Địa chỉ: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

Call Now