THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phạm Thị Ngọc Diễm

ĐỊA CHỈ: Bến Tre

QUY MÔ: 2 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now