THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Phạm Thị Ngọc Diễm

ĐỊA CHỈ: Bến Tre

QUY MÔ: 2 tầng