THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: PHẠM NGỌC SƠN
  • Năm thiết kế: 2021
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: 3 tầng
  • Diện tích đất: 180 m2
  • Diện tích xây dựng: 100 m2
  • Địa chỉ: Kon Tum

Call Now