THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN LONG
  • Năm thiết kế: 2016
  • Năm hoàn thành: 2016
  • Quy mô công trình: Nhà phố 2 tầng
  • Diện tích đất: 70m2
  • Địa chỉ: Long An

Call Now