THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Xuân Ngọc

ĐỊA CHỈ: TP.HCM
QUY MÔ: 4 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now