THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN XUÂN NGỌC
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 4 tầng
  • Địa chỉ: TP.HCM

Call Now