THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Xuân Ngọc

ĐỊA CHỈ: TP.HCM
QUY MÔ: 4 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,5 tỷ đồng