THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Văn Nhận

ĐỊA CHỈ: Bình Dương
QUY MÔ: 3 tầng