THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Văn Nhận

ĐỊA CHỈ: Bình Dương
QUY MÔ: 3 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,025 tỷ đồng