THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN VĂN NHẬN
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 125,1m2
  • Địa chỉ: Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

 

Call Now