THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Thị Phương Mai

ĐỊA CHỈ: Bình Tân

QUY MÔ: 2 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now