THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN THỊ KIM HOA
  • Năm thiết kế: 2015
  • Năm hoàn thành: 2015
  • Địa chỉ: Bình Thạnh, Tp.HCM

Call Now