THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN HỮU PHÚC
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành: 2021
  • Quy mô: Nhà phố 3 tầng
  • Diện tích đất: 206m2
  • Địa chỉ: Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Call Now