THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Hồng Anh

ĐỊA CHỈ: Cam Ranh

QUY MÔ: 3 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,5 tỷ đồng