THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN ĐỨC DOÃN
  • Năm thiết kế: 2017
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Quy mô: Biệt thự phố 2 tầng
  • Diện tích: 242,8m2
  • Địa chỉ: TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now