THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN ĐỨC DOÃN
  • Quy mô: 2 tầng
  • Diện tích: 242,8m2
  • Địa chỉ: TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Năm thiết kế: 2017 
  • Năm hoàn thành: 2017

Call Now