THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Đức Doãn

ĐỊA CHỈ: Vũng Tàu

QUY MÔ: 2 tầng

KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,5 tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now