THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN CHÍ HÙNG
  • Năm thiết kế: 2018
  • Năm hoàn thành: 2018
  • Quy mô: Nhà phố 4 tầng
  • Diện tích đất: 277,4m2
  • Địa chỉ: Quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 

Call Now