THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Chí Hùng

ĐỊA CHỈ: Từ Liêm, Hà Nội

QUY MÔ: 4 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now