THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Nguyễn Chí Hùng

ĐỊA CHỈ: Từ Liêm, Hà Nội
QUY MÔ: 4 tầng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 2,08 tỷ đồng