THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT:Nguyễn Chánh Tuấn Hưng

ĐỊA CHỈ: Đà Nẵng

QUY MÔ: 2 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now