c

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN CHÁNH HÙNG
  • Năm thiết kế: 2017
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Quy mô: Biệt thự phố 2 tầng
  • Diện tích đất: 112,4m2
  • Địa chỉ: Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 

Call Now