THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGUYỄN ANH TUẤN
  • Năm thiết kế: 2017
  • Năm hoàn thành: 2017
  • Quy mô: Biệt thự 3 tầng
  • Diện tích đất: 182m2
  • Địa chỉ: Đồng Nai

 

Call Now