THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


CĐT: Ngô Quang Hưng

ĐỊA CHỈ: Quận 2, TP.HCM

QUY MÔ: 4 tầng

NĂM THIẾT KẾ: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now