THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


  • CĐT: NGÔ QUANG HƯNG
  • Quy mô: 4 tầng
  • Diện tích đất: 80m2
  • Địa chỉ: Quận 2, TP.HCM
  • Năm thiết kế: 2019
  • Năm hoàn thành: 2019

 

 

Call Now